Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)

Στα Γενικά Αρχεία Κράτους – Αρχεία Νομού Ρεθύμνης φυλάσσονται αρχεία και συλλογές που αφορούν στη σύγχρονη ιστορία της πόλης και της περιοχής του Ρεθύμνου. Το πρωτότυπο αρχειακό υλικό που απόκειται σήμερα στα Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Ρεθύμνης καλύπτει τη χρονική περίοδο από το 1879 έως το 2009, ενώ τα αντίγραφα σε μικροταινίες και CD χρονολογούνται από το 17ο αι.

Σύμφωνα με το σύστημα που ακολουθείται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, κάθε αρχείο μετά την εγγραφή του στο Βιβλίο Εισαγωγής εντάσσεται στην ομάδα αρχείων στην οποία ανήκει (Ειδικό Ευρετήριο). Η ομαδοποίηση γίνεται με δελτία και είναι θεωρητική και όχι φυσική.
Το αρχειακό υλικό εντάσσεται στις εξής επί μέρους ομάδες:


Αρχείο Κοινότητας Αρμένων, Διάταγμα Υποχρεωτικής Εργασίας, 17-06-1941

Αρχείο Ορφανοτροφείου Ρεθύμνου, Ατομικοί φάκελοι ορφανών, 26-09-1927

Αρχείο Πρωτοδικείου Ρεθύμνου, Πολιτικές και Ποινικές αποφάσεις, 1880

Αρχείο συμβολαιογράφου Ρεθύμνου Κωνσταντίνου Ανδρουλιδάκη, 1892

Αρχείο συμβολαιογράφου Ρεθύμνου Χουσεΐν Βασφή Χεχρισκάκη, 1885

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Ρεθύμνου, Δήμος Ατσιποπούλου, Βιβλίο Μεταγραφών 1, 1881-1883

Αρχείο Πρωτοδικείου Ρεθύμνου, Επιτροπεία Αγωνιστών Νομού Ρεθύμνης, Αποφάσεις χηρών, ορφανών και τραυματιών πολέμου, 1902

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Ρεθύμνου, Δήμος Ατσιποπούλου, Βιβλίο Μεταγραφών 6, 1886-1887

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Ρεθύμνου, Πιστοποιητικά πώλησης - μεταβίβασης ακινήτων, 1888 - 1889

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Ρεθύμνου, Πιστοποιητικά πώλησης - μεταβίβασης ακινήτων, 1888 - 1889

Αρχείο συμβολαιογράφου Ρεθύμνου Χαρίδημου Τσιριμονάκη, 28-02-1895

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Ρεθύμνου, Πιστοποιητικά πώλησης - μεταβίβασης ακινήτων, Σφραγίδες και Μονογράμματα, 1888 - 1889

Διοικητικά αρχεία >>

Δικαστικά αρχεία >>

Δημοτικά αρχεία

Αρχείο Κοινότητας Αρμένων Ρεθύμνης, 1934 - 1958

Εκπαιδευτικά αρχεία >>

Συμβολαιογραφικά αρχεία >>

Αρχεία Υποθηκοφυλακείων >>

Ιδιωτικά Αρχεία - Συλλογές >>

Αρχεία και συλλογές σε μικροταινίες ψηφιακό υπόστρωμα >>

Ψηφιακές Συλλογές >>