Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Δραστηριότητες
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)

Εκδόσεις

Σκοπός των υπηρεσιών των Γενικών Αρχείων του Κράτους

α) Η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, συντήρηση, καταγραφή, μικροφωτογράφηση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού της χώρας και η διάθεση προς μελέτη όλων των δημόσιων και ιδιωτικών αρχείων, εγγράφων και χειρογράφων, τα οποία αναφέρονται στην ιστορία και στην πολιτιστική κληρονομιά του ελληνικού έθνους και σε ό,τι έχει σχέση με τη διοικητική, οικονομική και κοινωνική ζωή του ελληνικού κράτους.

β) Η επισήμανση και απογραφή των εχόντων ιστορικό ενδιαφέρον δημόσιων αρχείων, η επιλογή και εισαγωγή τους στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και η προετοιμασία για τη διάθεση στους μελετητές.

γ) Η συνεργασία με τις αρχές της Εκκλησίας, των εκκλησιαστικών και μοναστηριακών ιδρυμάτων και άλλων θρησκευτικών φορέων για τη διάσωση του αρχειακού υλικού.

δ) Η συνεργασία με τους κατόχους ιδιωτικών αρχείων, τα οποία παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον.

ε) Η εποπτεία των ειδικών αρχείων του άρθρου 39.

στ) Η έκδοση δημοσιευμάτων (περιοδικών και αυτοτελών), που εξυπηρετούν τη γνώση των ιστορικών πηγών της χώρας.

ζ) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

η) Ο εμπλουτισμός με αγορά ή αποδοχή δωρεάς αρχειακού υλικού από τους κατόχους τους και ομοιοτύπων αρχειακού υλικού που βρίσκονται σε ξένα κράτη ή οργανισμούς.

Άρθρο 9 ν. 1946/1991 "Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και άλλες διατάξεις"

 

Εκδόσεις Γ.Α.Κ.

Γιάννης Σπυρόπουλος, Οθωμανική διοίκηση και κοινωνία στην προεπαναστατική δυτική Κρήτη. Αρχειακές μαρτυρίες (1817-1819), επιστημονική επιμέλεια Ασπασία Παπαδάκη, Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Ρεθύμνης, Ρέθυμνο 2015.

 

Ασπασία Παπαδάκη (επιστημονική επιμέλεια), Μαρία Βαρούχα - Φωτεινή Χαιρέτη (περιλήψεις εγγράφων),  Οθωμανικά δημόσια έγγραφα του Ρεθύμνου (1659-1898), Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Ρεθύμνης, Ρέθυμνο 2008.

Ασπασία Παπαδάκη, Κεφαλαιώδης καταγραφή αρχειακού υλικού των Γ.Α.Κ. - Αρχείων Ν. Ρεθύμνης, Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Ρεθύμνης, Ρέθυμνο 2001.

Εκδόσεις ΓΑΚ σε συνεργασία με άλλους φορείς

  1. Πρακτικά Διήμερου Επιστημονικού Συνεδρίου: Τα Κρητικά Τοπωνύμια, Ρέθυμνο, 6–7 Νοεμβρίου 1998, τομ. Α΄- Β΄, Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Ρεθύμνης, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης, Ρέθυμνο 2000.
  2. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου: Λαϊκή Ιατρική, Ρέθυμνο, 8-10 Δεκεμβρίου 2000, Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Ρεθύμνης, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης, Ρέθυμνο 2003.
  3. Πρακτικά Συμποσίου: Της Βενετιάς το Ρέθυμνο, Ρέθυμνο, 1-2 Νοεμβρίου 2002, επιμέλεια Χρύσα Μαλτέζου - Ασπασία Παπαδάκη, Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Ρεθύμνης, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης, Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης, Βενετία 2003.

Συνέδρια

  1. Συμμετοχή στη διοργάνωση του Διήμερου Επιστημονικού Συνεδρίου Τα Κρητικά Τοπωνύμια, Ρέθυμνο, 6-7 Νοεμβρίου 1998.
  2. Συμμετοχή στη διοργάνωση του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Λαϊκή Ιατρική, Ρέθυμνο, 8-10 Νοεμβρίου 2000.
  3. Συμμετοχή στη διοργάνωση του Συμποσίου Της Βενετιάς το Ρέθυμνο, Ρέθυμνο, 1-2 Νοεμβρίου 2002.
  4. Συμμετοχή στη διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου Ο Μυλοπόταμος από την αρχαιότητα ως σήμερα, Πάνορμο, 24–30 Οκτωβρίου 2003. Ανακοίνωση της προϊσταμένης των Αρχείων Ν. Ρεθύμνης Ασπασίας Παπαδάκη, «Αρχειακό υλικό από την επαρχία Μυλοποτάμου», δημοσιευμένη στα Πρακτικά του Συνεδρίου, τ.7, Ρέθυμνο 2006, σ.285-291.
  5. Συμμετοχή στη διοργάνωση Συμποσίου με θέμα: 90 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης με την ελεύθερη Ελλάδα, Ρέθυμνο, 5-7 Δεκεμβρίου 2003.
Συνεργασίες – Προγράμματα αξιοποίησης, επεξεργασίας και ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού
Τα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Ρεθύμνης συνεργάστηκαν με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης το διάστημα 2003-2006, για την υλοποίηση προγράμματος με θέμα: «Η πόλη στους νεότερους χρόνους». Το πρόγραμμα είχε ως αντικείμενο τη μελέτη, ανάλυση και ψηφιοποίηση του πρωτογενούς αρχειακού υλικού των συμβολαιογραφικών αρχείων των αρχών του 20ού αιώνα, που φυλάσσονται στα Αρχεία Ν. Ρεθύμνης.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση προγράμματος συνεργασίας των Γ.Α.Κ. - Αρχείων Νομού Ρεθύμνης με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τμήμα Δυτικής Κρήτης, που αποσκοπεί στην αξιοποίηση των συμβολαιογραφικών πράξεων που χρονολογούνται από το 1890 και εξής, για την αποδελτίωση των αστικών ακινήτων και των ιδιοκτητών τους.