Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
    Οικονομικά
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 

To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)

 

 

 

 

 

 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού των Γ.Α.Κ.- Αρχείων Ν. Ρεθύμνης

Έτος 2017

Μάιος Απρίλιος Μάρτιος Φεβρουάριος

Έτος 2016

Δεκέμβριος, Νοέμβριος, Οκτώβριος, Σεπτέμβριος, Αύγουστος, Ιούλιος Ιούνιος Μάιος Απρίλιος Μάρτιος Φεβρουάριος Ιανουάριος

Έτος 2015

Δεκέμβριος 2015, Νοέμβριος 2015, Οκτώβριος 2015, Σεπτέμβριος 2015, Αύγουστος 2015, Ιούλιος 2015, Ιούνιος 2015, Μάιος 2015, Απρίλιος 2015, Μάρτιος 2015, Φεβρουάριος 2015, Ιανουάριος 2015