Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
    Ιστορικό
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 

To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)

 

 

 

 

 

 Τα Γ. Α. Κ. - Αρχεία Ν. Ρεθύμνης ιδρύθηκαν τον Σεπτέμβριο του 1992 με το άρθρο 19 του ν. 1946/1991, ο οποίος καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Γ.Α.Κ. ως αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας των Αρχείων Ν. Ρεθύμνης και παρά τα υπάρχοντα κτηριακά προβλήματα, η νεοϊδρυθείσα  υπηρεσία, η οποία για έξι μήνες φιλοξενήθηκε στο Δημαρχείο Ρεθύμνου, φρόντισε να γνωστοποιήσει την ίδρυση, τη λειτουργία και τους σκοπούς της στους παραγωγούς αρχείων και το ευρύτερο κοινό. Μέσω της Νομαρχίας στάλθηκαν ερωτηματολόγια σε όλες τις Δ. Υ. και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να καταστεί δυνατή μια πρώτη επισήμανση των αρχείων των υπηρεσιών αυτών. Η παραλαβή των αρχείων που εντοπίστηκαν άρχισε κυρίως κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας της υπηρεσίας και συνεχίζεται αδιάλειπτα με την εισαγωγή νέων αρχείων και συλλογών. Το πρωτότυπο αρχειακό υλικό που απόκειται σήμερα στα Γ.Α.Κ. – Αρχεία Ν. Ρεθύμνης καλύπτει τη χρονική περίοδο από το 1879 έως το 2009, ενώ τα αντίγραφα σε μικροταινίες και CD χρονολογούνται από το 17ο αι.

Σήμερα τα Αρχεία Ν. Ρεθύμνης στεγάζονται σε μισθωμένο κτήριο επί της οδού Κων/νου Σάθα 18 στο Ρέθυμνο.