Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Υπηρεσίες
        προς το κοινό
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 

To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)

 

 

 

 

 

 Αναγνωστήριο

Στα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Ρεθύμνης λειτουργεί Aναγνωστήριο για το κοινό, για μελέτη αρχειακού υλικού ή για χορήγηση αντιγράφων, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 9:00-15:00.

Οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν δημόσια ή ιδιωτικά αρχεία, μετά από αίτησή τους και σύμφωνα με τον κανονισμό του αναγνωστηρίου των ΓΑΚ.

Κανονισμός αναγνωστηρίου

Αίτηση ερευνητή

Αίτηση χορήγησης αντιγράφων

Αίτηση αναπαραγωγής υλικού

Δήλωση για προσωπικά δεδομένα

   

Βιβλιοθήκη

Συγκροτείται βιβλιοθήκη κρητολογικού κυρίως περιεχομένου από δωρεές των ίδιων των συγγραφέων ή των εκδοτών. Συνολικά μέχρι στιγμής έχουν δωριστεί 1890 έντυπα (βιβλία, ανάτυπα και επιστημονικά περιοδικά), τα οποία έχουν καταχωριστεί στο βιβλίο βιβλιοθήκης των Αρχείων Ν. Ρεθύμνης.

Η βιβλιοθήκη λειτουργεί υποστηρικτικά στις δραστηριότητες του Αρχείου και στις έρευνες όσων συμβουλεύονται το αρχειακό υλικό το οποίο φυλάσσεται στα Γ.Α.Κ. Ρεθύμνης.

 

Επισκέψεις σχολείων

Οι επισκέψεις σχολείων, οι οποίες αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα γενικής και τοπικής ιστορίας, στην επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους και στην απόκτηση αρχειακής συνείδησης, πραγματοποιούνται κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας, κατόπιν συνεννοήσεως.