Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Τεκμήριο του μήνα
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)
Στο πλαίσιο διεύρυνσης των υπηρεσιών τους προς το κοινό, τα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Ρεθύμνου εγκαινιάζουν το "Τεκμήριο του μήνα". Το «τεκμήριο του μήνα» είναι ένα μεμονωμένο τεκμήριο (έγγραφο, φωτογραφία, χάρτης ή βίντεο ή άλλο) που τα Γ.Α.Κ. Ρεθύμνου αναρτούν για ένα μήνα στον ιστότοπό τους. Μπορεί να προέρχεται τόσο από τις παλιές συλλογές των Γ.Α.Κ. Ρεθύμνου, όσο και από τα μόλις εισαχθέντα στην υπηρεσία αρχεία και μπορεί να σχετίζεται με ένα έργο, μια γιορτή, ένα γεγονός, μια ιδέα... Σκοπός του «τεκμηρίου του μήνα» είναι να λειτουργήσει ως μία ακόμη ενίσχυση της μνήμης, γνωριμίας με την ιστορία και, ταυτόχρονα, να προβάλει τα αρχεία και τις συλλογές των Γ.Α.Κ. Ρεθύμνου.

Φεβρουάριος 2016

Πατήστε στις εικόνες για μεγέθυνση

Περιεχόμενο:Πρόσκληση του μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Χρύσανθου προς τις κυρίες του Ρεθύμνου για να εγγραφούν ως μέλη στον φιλανθρωπικό «Σύλλογο Κυριών Ρεθύμνης»
Τόπος: Ρέθυμνο.
Χρονολογία: 5 Μαρτίου 1912

Αρχείο: Αρχείο Πρωτοδικείου Ρεθύμνης, φάκελος «Καταστατικά Σωματείων»

Μάρτιος 2016

Πατήστε στις εικόνες για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Απολυτήριο μαθητή από το Δημοτικό Σχολείο Μαρουλά
Τόπος: Χωριό Μαρουλάς Νομού Ρεθύμνης.
Χρονολογία:16 Ιουνίου 1930

Αρχείο:Αρχείο Ορφανοτροφείου Ρεθύμνου, Ατομικοί φάκελοι παιδιών, φάκ.1, υποφάκ. 70

Απρίλιος 2016

Πατήστε στις εικόνες για μεγέθυνση

Περιεχόμενο:Ειδική παιδαγωγική συνεδρία του Συλλόγου Διδασκόντων του Ιδιωτικού Λυκείου «Το Παλλάδιον» περί λειτουργίας του σχολείου με τη λήξη του διδακτικού έτους 1963-1964
Τόπος: Ρέθυμνο
Χρονολογία:5 Ιουνίου 1964

Αρχείο:Αρχείο «Παλλαδίου» Ιδιωτικού Λυκείου Ρεθύμνου, βιβλίο 11 (Βιβλίο πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων)

Μάιος 2016

Πατήστε στις εικόνες για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Σοσιαλιστής με θέμα “Πρώτη Μαΐου 1902”
Τόπος: Αθήνα
Χρονολογία:1 Μαΐου 1902 (αρ. φύλλου 69)

Αρχείο: Αρχείο Ιδρύματος Σοσιαλιστικών Μελετών «Σταύρος Καλλέργης», φάκ. 3 (φωτοαντίγραφα ελληνικών εφημερίδων)

Ιούνιος 2016

Πατήστε στις εικόνες για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Δίγλωσση εγγραφή υποθήκης κτήματος στην τοποθεσία «Αγίου Βρύσι περβόλι» του χωριού Αμνάτος Νομού Ρεθύμνης
Τόπος: Ρέθυμνο
Χρονολογία: 8 Απριλίου 1883

Αρχείο:Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Ρεθύμνης, Δήμος Αμνάτου, Βιβλία Υποθηκών, τ. Β΄ (1883-1886), αρ.  εγγραφής 199

Ιούλιος 2016

 

Πατήστε στις εικόνες για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Πιστοποιητικό κυριότητας ημιόνου που εκδόθηκε κατά την απογραφή των κτηνών
Τόπος: Μαργαρίτες Μυλοποτάμου Ν. Ρεθύμνης
Χρονολογία: 22 Φεβρουαρίου 1956

Αρχείο:Αρχείο Κοινότητας Μαργαριτών, φάκελος πιστοποιητικών κυριότητας υποζυγίων (1954-1968)

Αύγουστος 2016

 

Πατήστε στις εικόνες για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Ημερήσια καταγραφή σίτισης, δραστηριοτήτων και επισκέψεων της κατασκήνωσης
Τόπος: Αρκάδι Νομού Ρεθύμνης
Χρονολογία:13-17 Ιουλίου 1976

Αρχείο:Αρχείο Μαθητικών Κατασκηνώσεων Αρκαδίου, Ημερολόγιο Δυνάμεως – Συσσιτίου, β. 1 (1976)

Σεπτέμβριος 2016

 

Πατήστε στις εικόνες για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Πράξεις (1η, 2η) του Συλλόγου των καθηγητών του Ημιγυμνασίου Πανόρμου με την έναρξη του σχολικού έτους 1929-1930
Τόπος: Πάνορμο Νομού Ρεθύμνης
Χρονολογία: 16 Σεπτεμβρίου 1929

Αρχείο: Αρχείο Ημιγυμνασίου Πανόρμου, Βιβλίο 1 (Βιβλίο Πρακτικών, 1929-1935)

Οκτώβριος 2016

 

Πατήστε στις εικόνες για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Έγγραφο της Γεωργικής Υπηρεσίας Ν. Ρεθύμνης προς τους Προέδρους Κοινοτήτων του Νομού σχετικά με τη συγκέντρωση δηλώσεων αυτών που επιθυμούν την προμήθεια σπορογεωμήλων με σκοπό την επέκταση της καλλιέργειας της πατάτας
Τόπος: Ν. Ρεθύμνης
Χρονολογία:11 Δεκεμβρίου 1940

Αρχείο:Αρχείο Κοινότητας Αρμένων Ν. Ρεθύμνης, Πολιτική και Οικονομική Επιστράτευση, φάκ. 6α, (1940)  

Νοέμβριος 2016

 

Πατήστε στις εικόνες για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Απόφαση της Επιτροπείας επί των αγωνιστών του Ν. Ρεθύμνης, χηρών, ορφανών και τραυματιών του πολέμου. Με την απόφαση αυτή κατατάσσεται η Αικατερίνη χήρα Γεωργίου Χαιρέτι «φονευθέντος οπλαρχηγού και πληρεξουσίου κατά την ολοκαύτωσιν του Αρκαδίου κατά την 9ην Νοεμβρίου 1866» στη δεύτερη τάξη των αγωνιστών του Ν. Ρεθύμνης ώστε να λάβει το σχετικό βοήθημα που η Κρητική Πολιτεία είχε θεσπίσει
Τόπος: Ν. Ρεθύμνης
Χρονολογία: 6 Μαρτίου 1902

Αρχείο: Πρωτοδικείο Ρεθύμνου 

Δεκέμβριος 2016

Πατήστε στις εικόνες για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Εγκύκλιος του Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Ν. Ρεθύμνης προς τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς του με την οποία τους κοινοποιεί την εγκύκλιο του Γενικού Επιθεωρητή Κρήτης για τις γιορτές των Χριστουγέννων και του νέου έτους και τους εύχεται προσωπική και οικογενειακή ευτυχία
Τόπος: Ν. Ρεθύμνης
Χρονολογία: 19/12/1961

Αρχείο:Δημοτικό Σχολείο Μελάμπων 

Φεβρουάριος 2017

Πατήστε στις εικόνες για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Συμβολαιογραφική πράξη (πληρεξούσιο) του Συμβολαιογράφου πόλεως Ρεθύμνου Γεωργίου Λουκάκη
Τόπος: Ν. Ρεθύμνης
Χρονολογία: 23 Οκτωβρίου 1924

Αρχείο:Αρχείο Συμβολαιογράφου Γ. Λουκάκη 

Μάρτιος 2017

Πατήστε στις εικόνες για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Πράξη 3η  του Εποπτικού Συμβουλίου Στοιχειώδους Εκπαίδευσης του Ν. Ρεθύμνης με την οποία προτείνεται η ίδρυση μονοτάξιου Δημοτικού Σχολείου στο Εθνικό Ορφανοτροφείο Ρεθύμνου
Τόπος: Ν. Ρεθύμνης
Χρονολογία: 28 Φεβρουαρίου 1938

Αρχείο: Αρχείο 1ου Γραφείου Α/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνης

Απρίλιος 2017

Πατήστε στις εικόνες για μεγέθυνση

Περιεχόμενο: Πράξη 11η του Συλλόγου των διδασκόντων στο Παλλάδιο Λύκειο Ρεθύμνης με την οποία αποφασίζεται το πρόγραμμα των εκδρομών των μαθητών κατά το τέλος του σχολικού έτους.
Τόπος: Ν. Ρεθύμνης
Χρονολογία: 4 Απριλίου 1964

Αρχείο:Αρχείο Παλλαδίου Λυκείου, Βιβλίο Πράξεων, β.11, 1955-1966